Når verden går av hengslene

Når verden går av hengslene og folk løper på gaten i protester og demonstrasjoner skal man lytte. Det er en grunn til at store flokker blir sint. De føler seg tråkket på. Man kan alltids reagere på metodene, men sinne og frustrasjon får alltid utløp av en grunn. Og det er alltid pga urettferdighet. Og denne urettferdigheten er nesten alltid utløst av forskjellsbehandling basert på makt.

Når noen har makt vil det alltid være noen som er maktesløs. Når jeg leser om politikere som søker seg makt, eller at noen få med penger har makt reagerer jeg selv med oppgitthet. Makt er ikke noe man kan søke seg. Makt er bare noe man får av majoriteten. All makt av egen lyst fører bare til distanse og egen vinning, og da kommer opprør og frustrasjon fra folk.

Jesus lærer oss om»makt» i form av sin lederrolle. Han viser at en hver leder skal være tjener for sitt folk. Han var selv en leder som vasket føttene til sine disipler, og kalte dem ikke tjenere men sine venner. Da oppstår det like balanse og respekt.

Jeg har til dags dato aldri hatt en uvenn. Og jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri kommer opp i konflikter med de jeg møter. Vi er ikke alltid enig, men jeg hever meg ikke over noen. Jeg sidestiller meg med alle. Jørgen Hattemaker og Kong Salomo er i mine øyne helt lik. Jeg lever etter Jesu leder prinsipp.

Når politikere i verden tror de er satt i en spesiell posisjon og kan styre andre, blir det bråk. Når politi som skal tjene folket tror de har makt og herser med folket blir det bråk.
Vi liker ikke denslags.

Når folk med makt over lang tid isolerer seg fra resten, oppstår ideen om rase forskjell. Dette pågikk i mange hundre år. Noen var en bedre og viktigere rase enn andre. De laget konger som kunne herske på toppen, og overklassen var bedre enn underklassen. Det finnes ikke forskjellige menneskeraser. Dette er en ide skapt av rike mektige folk som gjorde alt for å bevare og rettferdiggjøre sin posisjon.

Penger har vært et viktig virkemiddel i tankegodset rundt makt. Makt gir penger og penger gir makt, og majoriteten av befolkningen sulter. Sånn ble det når noen fikk stempelet lavere rang, av makten. Men så kommer opprøret. Folk får nok. Og dette er jeg glad for. Vi skal ikke finne oss i at noen utnevner seg selv til «konger» over andre. Det har skjedd mange ganger i historien, og dette gjentar seg i dag.

Underlig er det da at enkelte kristne heier frem dette systemet, både i vår del av verden, og ikke minst i USA. Selv om dette var hovedgrunnen til at kristendommen oppsto. Gud skapte en rase, nemlig mennesket. De ble skilt ut fra de andre skapningene dyrene. Så kom Jesus og frigjorde oss fra det jødiske systemet som definerte mennesket som innenfor eller utenfor gjennom strenge religiøse lover. Jesus satte oss fri, og ba oss respektere alle mennesker som brødre og søstre. Han likestilte alle. Og vi skulle tjene fremfor å herske.

Guds rike er kommet til jorden, og jeg ser vi stadig utvikler oss med større forståelse om hvordan vi skal behandle hverandre. Verden blir mer og mer lik slik vår Herre ønsket det. Men i mellomtiden må vi tåle motstand fra folk som holder igjen og fremdeles tror vi skal leve etter den gamle pakt med overklasse, underklasse, straff og belønning.

Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket (loven) igjen.
Gal 5,1

Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv.
Gal 5,14

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. Gal 3,13

Guds fred være med dere alle.