Ønsker jeg det samme som Gud?

Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn
og skrive dem i deres hjerte.
Hebr. 8.10

Kan vi stole på våre hjerter? Det står i Jer 17.9 «Hjertet er mer svikefullt enn noe annet, det kan ikke helbredes..» Dette er et vers som ofte blir forkynt, uten å tenke på at Jeremia siktet til mannen som ikke hadde fått Jesus som sin Herre og Frelser.

Når vi er frelst, har vi et helt nytt hjerte (Esekiel 36.26), og vi kan stole på våre hjerters ønsker, fordi Gud bor i oss, og han leder oss fra innsiden.

Vi tenker ofte hva Gud ønsker å bruke oss til i sitt arbeid. Men jeg tror ikke det er så avansert. Hva har jeg lyst til. Hva liker jeg å gjøre. Gud sitter ikke på avstand og venter med å gi oss svar. Dette er en hjertesak og svaret sitter vi på selv. Hvis vi følger hjertet, så følger vi det vi har lyst å gjøre for Gud.

Gud sier at han vil lede oss innenfra. La oss ikke tvile på Ham. Og ikke bekymre oss om utfallet. Vår del er å følge strømmen. Guds del er å jobbe i oss både med vilje og utførelsen av det! (Fil 2,13)

Fordi Gud har gitt oss et nytt hjerte, vil han skrive sine ønsker på det. Og hvis vi følger drømmene, vil vi bære frukt, og ikke visne og dø. Uansett hva vi gjør vil vi blomstre!