Ord fra ørkenen

En munk fikk dette spørsmålet: “Hvorfor er jeg så tankespredt når jeg sitter i cellen?” Munken svarte: Det er fordi de ytre sansene er syke: Syn, hørsel, luktesans og taleevne. Hvis du renser de ytre sansene, faller det indre til ro og blir sundt og friskt.”

En dag spurte en av brødrene apa Theodoros: “Hvis det plutselig skjedde en katastrofe, ville du bli redd da, apa?” Munken svarte: “Selv om himmel og jord skulle støte sammen, ville jeg ikke bli redd.” Han hadde nemlig bedt Gud om å befri ham fra all angst.

En bror spurte en munk: “Hva er hjertets ydmykhet?” “Det er å gjøre godt mot dem som gjør deg ondt.” Broren svarte: “Men den som ikke makter dette, hva skal han gjøre?” Munken sa: “Han skal seire over seg selv ved å være taus.”

Fra “Ord fra ørkenen”
Oversatt fra koptisk av Kari Vogt