Ordet som preget 2017

Jeg har bedt Gud vise meg en rød tråd for hvert år. Hva ønsker Han å lære meg, hva ønsker Han at jeg skal fokusere på dette året. I 2017 har jeg blitt mer og mer klar over at “fred” har vært et tydelig gjennomgående ord. Jeg har selv opplevd å få fred. Stillheten har vært veldig viktig for meg. Og jeg har øvd meg på selv å skape fred rundt meg. Jeg har unngått store diskusjoner, uenigheter og har blitt bedre på å ikke tenke negativt. Jeg merker at politikk og teologiske diskusjoner ikke lenger tiltaler meg. Fokuset har vært rettet mer mot meg og Gud, og enkeltmennesker. Når Gud får gi oss sin fred, og vi lar den prege livet vårt, hjelper den Hellige Ånd oss med å bli i freden og selv være fredelige.

Det er forunderlig å se hvor rett Bibelen er på alle plan. Ett eksempel er å gjengjelde eller hevne oss med godhet, kjærlighet og fred. Ingenting virker bedre. Folk blir helt satt ut. Hvis vi hele tiden skal ha rett, og la sinne styre våre handlinger, kommer vi bare inn i vond sirkel.
Gud er opp ned. Han gjør ofte det motsatte av hva som er logisk for oss. Men det virker hver gang. Tenk opp ned. Vis nåde, kjærlighet og hold fred med alle.

Rom. 12. 17-20
Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men:
Er din fiende sulten, så gi ham mat,
er han tørst, så gi ham drikke.
Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.