Paradoks

Kristne lever med et stadig paradoks. De er kommet hjem, men er samtidig på reise. De er frigjort fra syndens makt, men likevel bekjenner de daglig sine synder. De har mottatt det evige liv, og de venter likevel på at det skal komme. De kjenner Gud i Jesu Kristi ansikt, men likevel søker de ham. Denne spenningen mellom “nå” og “ennå ikke” er karakteristisk for den kristne. Han har smakt noe av den kommende verdens krefter, men han venter ennå på at riket skal åpenbares i sin fylde.

Jeg søker deg av hele mitt hjerte,
la meg ikke gå meg vill, bort fra dine bud!
Salme 119.10

Fra “Grip dagen” med Dietrich Bonhoeffer