Pilegrimens syv nøkler

 Nøkkelordene forteller om en mangelsituasjon i vårt samfunn og kan derfor oppfattes som en slags protest mot et i visse henseendes «umenneskelig» samfunn, det vil si et samfunn der bestemte urmenneskelig grunnbehov ikke gis tilstrekkelig plass i tid og rom. Vi kan gjerne være pilegrim i dagliglivet, og lære oss å leve etter disse nøklene.

Langsomhet
Vi lever i en hastverkskultur og mange opplever at en ikke rekker alt en skulle ønske. Et menneske trenger å reflektere over både arbeid og privatliv, over hvordan livet arter seg, hva det ønsker og ikke ønsker, og ha tid til andre.
-Jeg vil stoppe opp når det går for fort. Leve i et roligere tempo

Frihet
Den friheten vi tror vi har, er ofte bare et bedrag. Vår kultur gjør oss ofte til slaver av kalenderen. Friheten er også landstrykerens og vandringsmannens uavhengighet av eiendeler, som gir plass til livskunstneren og filosofen, søkeren og den oppdagelsesreisende i det indre landskapet.
Den frie pilegrimen oppfatter veien som sitt livs eventyr.
-Jeg vil bryte opp fra min utålmodighet, fra mine urimelige krav. Jeg vil ha fri tilgang til meg selv og mine muligheter.

Enkelhet
Ryggsekken må ikke veie for mye. Du bærer ikke mer enn du trenger. Dette er også en livsvisdom. Den indre enkelheten blir påvirket av den ytre.
-Jeg vil fjerne det kompliserte, ressurskrevende og eksklusive og finne tilbake til enkelhet. Hvor livet er nærmest.

Bekymringsløshet
Bekymringer løser ikke problemer og avverger ikke uønskede hendelser. Bekymring skaper bare uro og stress. La unødige ambisjoner fare. Vær den du er.
Det dreier seg ikke om slapphet, likegyldighet eller ansvarsløshet, men derimot om evnen til å være til stede i det som skjer.
-Jeg vil gi slipp på bekymringer for fremtiden og være til stede i passiv og effektiv tillit.

Stillhet
Når den indre stillheten har fått fotfeste, kan mennesket, midt i det travle hverdagslivet rundt seg, være som i det fredfylte skogholtet. I stillheten møter vi ikke bare oss selv med større åpenhet enn tidligere, men også Gud og hverandre. Det ordløse fellesskapet under en vandring kan si mer enn tusen ord og sveiser på forunderlig vis mennesker sammen.
-Jeg vil stenge ute støy og overveldende tilstrømning og lytte til stillheten. Der føler jeg den rolige pusten av livet.

Fellesskap
I løpet av en vandring viskes forskjeller ut, vi blir alle medvandrere. Den en deler et måltid med er vanskelig å mislike.
-Jeg vil dele hva jeg er og har. Jeg vil lytte og forstå, jeg vil sørge og nyte sammen.

Åndelighet
Pilegrimen vandrer mot et hellig mål. Det er en drivkraft å våge å begi seg ut på ukjente veier og stier. I visshet om at målet finnes bortenfor det synlige landskapet.
Jeg ønsker å utvide perspektivet på det som er utenfor tid og rom. Jeg vil finne veien til det som er helt, til opprinnelsen og målene for alt.Fritt etter boka Pilegrimsliv 

 

av Hans-Erik Lindström