Pinsen i nådens tegn

Jeg synes parallellene mellom det gamle testamentet og det nye testamentet er spennende. Dette gjør boken så troverdig.

For jødene er pinsedagens fest en feiring av Guds lovgivning. Den var 50 dager etter påskefesten. Da Gud ga israelittene de ti bud på fjellet Sinai, var det 50 dager etter at de hadde feiret sin første påske, og kom ut av slaveriet i Egypt.

Men hva skjedde etter at Gud ga dem loven på den første pinsedagen? Tre tusen mennesker døde!
2. Mosebok 32,28 Kontrasten til dette er pinsedagen i det nye testamente. I Apostlenes gjerninger står det at når pinsedagen kom, ga ikke Gud loven til apostlene, men den Hellige Ånd, og hva skjedde? Tre tusen mennesker ble frelst Apostlenes gjerninger 2,41, som viser at «bokstaven [loven] slår ihjel, men Ånden gir livet!”

Loven, som var “skrevet og gravert på steiner”, betjente døden. Den drepte 3000 mennesker. Derfor kaller apostelen Paulus den “dødens tjeneste” og “fordømmelsens tjeneste”. 2. Korinter 3, 7-9 Ånden betjente livet og 3 000 mennesker ble frelst.

Sørg for at du er på riktig fjell. Loven ble gitt på Sinai-fjellet, men Ånden på Sions fjell. Det er derfor Bibelen sier at “Dere er ikke kommet til et fjell (sinai) som en kan ta og føle på, med flammende ild, med skyer, mørke og storm, med gjallende horn og med en røst som talte slik at de som hørte den, bad om å få slippe å høre mer. For de kunne ikke tåle den befaling som ble gitt: «Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines.» Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa: «Jeg skjelver av skrekk.» Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidssamling”. Hebreerne 12,18- 22
Herren velsigne deg fra Sion Salme 128, 5, og ikke Sinai!

Av nåde har du blitt frelst gjennom troen. Efeserne 2, 8 Fortsett nå i nådens ånd. Fortsett på det rette fjellet, og han vil fortsette å levere mirakler i livet ditt.

God Pinse!