Primstav. Santa Lucia

Lussi langnatt var den lengste natten i året, en natt mange fryktet. Denne dagen måtte man ikke drive med arbeid som innebar rotasjon eller spinning, og grovarbeidet til jul skulle være ferdig. Barna måtte være inne etter mørkets frambrudd, da åsgårdsreia etter tradisjonen var på farten ute denne natta.

Også her varierer symbolikken mye på primstavene. Symbolene spenner over tegn som kors, sverd, fakkel, bål og trekanter. Primstaver fra Meråker har trearmede lysestaker som symbol Dette er kanskje et mer logisk symbol sett ut fra våre dagers markering av Sankta Lucia.

Den hellige Lucia eller sankt Lucia, ofte kalt Santa Lucia, (283-304) var en ung, rik, kristen martyr som ble helgenerklært av den katolske kirke, blant anglikanske, lutherske og ortodokse kristne. Navnet hennes er avledet fra lux, lucis «lys», og hun er de blindes beskytter.
Lucia er en av de svært få helgener som feires av de lutherske kristne i Skandinavia, som tar del i feiringen på luciadagen, skjønt feiringen har beholdt mange elementer fra gammel germansk mytologi.