Primstaven. Barnas dag

Barnedag eller barnemesse (av lat. Innocentum festum martyris) feires den 28. desember og er en merkedag på den norske primstaven til minne om barna som Herodes lot drepe i Betlehem for å komme Jesubarnet til livs. Primstavmerket et lite kors eller (av og til) et sverd.
Dagen er også en festdag for barna, som kunne gå på besøk til hverandre og ha det moro på de voksnes bekostning. Ifølge norsk folketradisjon vil været på denne dagen avspeile været kommende sommer. Barnedagen hørte også ifølge folketradisjonen med til årets «uheldige dager», dager da man ikke måtte foreta seg noe viktig. Barnedagen, som ikke må forveksles med FNs barnedag, er trolig opphavet til våre tiders juletrefest.