Primstaven. Helligtrekongersdag

I dag 6. januar feirer våre søken i den ortodokse kirke jul. Det er ikke fordi de mener at Jesus ble født en annen dato, men fordi de fremdeles bruker den julianske kalenderen som har hatt flere skuddår enn den gregorianske, og derfor ligger 13 dager bak.

Trettendedag jul var for mange i eldre tid «gamle juledag», dels fordi man feiret Jesu dåp denne dagen, og dels fordi enkelte mente at feiringen av Jesu fødsel 25. desember kom et par uker for tidlig etter kalenderreformen, som ble innført i 1700. Trettendedag jul var også kjent som Hellig tre kongers dag. Den ble feiret til minne om de tre mennene fra Østerland som kom til Betlehem for å hylle Jesusbarnet. Bibelen kaller dem bare «vise» (Matt 2,1),

Om kvelden holdt man seg innendørs, for som på julenatta trodde man at åsgårdsreia og de underjordiske var på ferde. Det man drømte om natta, trodde man ville gå i oppfyllelse. Fra nå av begynte den kaldeste delen av vinteren. Mange steder ble trettendedagen (eller tjuendedagen 13. januar) kalt avfaredagen, fordi nå avsluttet man gjestebudene, og gjestene reiste hjem.
Primstavmerket er tre kors, tre kroner eller tre menn.