Primstaven. Tollesmesse

Lille julaften kalles også tollesmesse, torlaksmesse og sjursmesse og er den 23. desember. Tollesmesse er til ære for den islandske biskop Thorlákr Thorhallsson(1133—1193), som ble gjort til helgen i 1198. I Norge var han først og fremst populær på Vestlandet og i Nord-Norge. Dagen er merket på primstaven med et halvkors. Nordafjells og i enkelte deler av Trøndelag kalles denne dagen for sjursmesse. Opphavet til navnet «sjursmesse» er ukjent, men det kan knyttes til et gammelt sagn om sjura (skjæra) som forsov seg for hu merka ikke forskjell på dag og natt.
Lille julaften gjør de fleste nordmenn ferdig de siste forberedelsene til julaften. Det er blant annet lang tradisjon med å vaske på dagen og pynte på kvelden. Mange steder i Norge ble senkvelden og natta mot julaften kalt «vaskenatten». Da skulle vegger, bord og benker vaskes, og alle i huset skulle bade og ta på rene juleklær.