Prudentius syv dyder

På 400 tallet ble det litterære verket Psychomachia skrevet av den romersk kristne poeten Aurelius Clemens Prudentius. Og fra her ble historien om kampen mellom gode dyder og onde lyter første gang kjent. Populariteten til dette verket i middelalderen hjalp til med å spre konseptet med hellige dyder ut igjennom hele Europa. Det fremholdes at hvis man praktiserer disse dydene vil man bli beskyttet mot fristelser og fra de syv dødssynder, der hvor hver en har sin motpart. Senere i middelalderen grupperte Thomas Aquinas dyder, eller gode vaner, inn i syv hovedkategorier. Aquinas’ etikk har siden vært sentral for Den katolske kirke.
Mye av vår etikk kan nok spores tilbake til disse dydene.

Uten å virke moraliserende og gammeldags, og i disse MeToo tider så lurer jeg på om vi ikke burde børste støvet av disse dydene, og se om dette er noe vi kanskje har glemt. Jeg synes noen ganger at ordet moral har fått en negativ klangbunn. Er disse dydene gått ut på dato? Er de med på å begrense oss som mennesker, eller har de noe for seg. Jeg tror ihvertfall ikke at de motstridende lytene, eller de såkalte dødssyndene bidrar med å skape den gode harmoni mellom mennesker.

Her er Prudentius syv dyder:

1. Kyskhet som motstrider Begjær
Omfatter moralsk gagnlighet og å oppnå renhet kroppslig og i tankelivet gjennom utdannelse og forbedring.

2. Måtehold mostrider Fråtseri
Praktisere selvkontroll, avholdenhet og sindighet.

3. Barmhjertighet motstrider Griskhet
Generøsitet. Vilje til å gi.

4. Innsatsvilje motstrider Latskap
En nidkjær og forsiktig natur innen ens handlinger og arbeid. Besluttsom arbeidsetikk. Budsjettere ens tid; kontroll på sine egne aktiviteter for å vokte seg mot latskap.

5. Tålmodighet/Tilgivelse motstrider Vrede
Tilgivelse og utholdelse gjennom sindighet. Løse konflikter fredfult, som en motsetning til vold. Evnen til å tilgi; å vise nåde overfor syndere.

6. Velvilje/Godhet motstrider Misunnelse
Veldedighet, medlidenhet, vennskap og sympati uten fordom og for dets sak.

7. Ydmykhet motstrider Hovmod
Beskjeden oppførsel, uselviskhet og å gi respekt. Gi anerkjennelse der det skal gis; ikke urettelig glorifisere seg selv.