Regler føder regler

I Johannesevangeliet kapittel 8 leser vi om de skriftlærde som sier til Jesus: «Loven sier…Hva sier du?»
Joh 8, 1-11
Israel var et folk med stolt historie og stor selvtillit. Men til tross for at man hadde liturgi, lov og ledere, tok de gang på gang feil. De skriftlærde som trodde på Jesus sto i en tradisjon hvor man ikke bare hadde Mose loven. Flere lover ble lagt til i løpet av århundrene.

Det er et velkjent faktum at regler gir opphav til nye regler som igjen skaper behovet for ytterlige regler. Fremfor alt, hvis man mener at en regel er løsningen på alt.

Peter Halldorf