Ser vi Jesus

Søndagens tekst er en av Bibelens tøffeste å lese. Der Jesus skiller mellom de som ser Han i våre trengende, og de som ikke ser Jesus. Men samtidig er dette ett av mine favoritt vers. Det viser hvem Jesus var, er og hvor vi finner han i dag. Hver dag møter vi vår Herre i øynene til de rundt oss. Det gjør noe med oss, og hvordan vi lever sammen som mennesker. Vi kan være fromme i våre talemåter og meninger, men det er i møte med våre medmennesker vårt sanne ansikt kommer frem.

Politikk til side, så er det ikke tvil om at vi til stadig møter de svakeste rundt oss. Hva med de narkomane. Vil vi invitere dem hjem til oss. Ønsker vi å ha de i nabolaget? Hva med den Rumenske damen utenfor Kiwi. Er hun bare en luring? Hva med alle innvandrerne? Er de bare ute for å bli rik i Norge? Hva med kjeltringene i fengsel? Er de bare frekk, eller har de blitt sånn pga en skadet oppvekst. Vet vi noe om de, før vi blir kjent med dem? De vi er blitt venn med forsvarer vi alltid. Er det folkene, eller er det vår frykt vi bør gjøre noe med?

Fra Matt 25,31-46
Da skal kongen si til dem ved den høyre siden hans: Kom hit, dere som er velsignet av Far min! Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse minste brødrene mine, det gjorde dere mot meg.