Skuddår

Vi vet alle at kalenderen vår har 365 dager på å kalles et komplett år. Men det tar faktisk jorden 365,25 dager å gå rundt solen. Hvis vi holdt kalenderen uendret, uten skuddår, ville ikke årstidene våre stemme overens med jordens faktiske plassering i banen. Tiden som må utlignes i vår kalender for å balansere den, er en hel dag, hvert fjerde år. Dette har forskere beregnet seg frem til. Men vår Gud skapte planeten vår i en perfekt bane og sa at årstidene våre aldri ville ta slutt (1. Mosebok 8.22), så hva er det som gjør at vi mangler en dag? Svaret finnes i Bibelen!

I Josva 10. 12-14 står det at Josva ledet Israels barn mot amorittene. Josva ropte til Herren, “«Sol, stå stille i Gibeon, måne, stans i Ajjalons dal!»”. I vers 13 står det: “Og solen stod stille, og månen stanset til folket fikk hevn over sine fiender. Ja, slik står det skrevet i «Den rettskafnes bok». Solen ble stående midt på himmelen og drygde nesten en hel dag før den gikk ned. Dette utgjør nesten hele den manglende 24 timers dagen i jordens bane. Men det er også et annet sted i Guds ord, som forteller oss at jordens bane ble endret.

I 2. Kongebok 20. 8-11 står det at kong Hiskia lå for døden. Profeten Jesaja kom til ham og sa at Herren ville helbrede ham. Kongen ba om et tegn på at dette ville finne sted. I vers 9 fortalte Jesaja til Hiskia at Herren enten ville la skyggen på solskiven gå frem ti grader eller tilbake ti grader. Kongen ønsket å la solen flytte tilbake ti grader, noe Herren utførte. (Vers 11). Ti grader på en solskive tilsvarer 40 minutter. Dette er den siste delen av tiden som tilsvarer den “manglende” dagen fra Jordens bane.

Siden vi vet at 10 grader tilsvarer 40 minutter, blir Josvas “nesten en hel dag” (23 timer og 20 minutter) til sammen 24 timer!

Bare vår Herre og skaper kan endre jordens bane. Og denne “ekstra dagen” 29 februar kan vi takke og ære Gud som har kontroll på alle tider.