Slow food

 Tålmodighet er en dyd ble det sagt før. Hva ligger det i det, hvordan står det til med tålmodigheten vår?

Vi lever i et stressende samfunn der alt jages opp og vi har lite tid til å reflektere. Fast food sjappene er rundt hvert hjørne. Vi forer dyrene opp så de blir fullvoksne kjemper på så kort tid av vi kan selge fort og mer. Vi bruker veksthormoner i mat og planter. Barn blir ungdom før de begynner på ungdomsskolen, og jenter ser ut som små damer når de er 12.

Når mine foreldre giftet seg bodde de kummerlig i en kjeller hybel. Deres første drøm var å kjøpe seg en kommode. Den kostet mye, og de hadde lite penger. Etter mange månedslønninger hadde de spart opp nok til å kjøpe seg kommoden sin. Det ble en så stor glede at det ennå snakkes om det. De hadde tid til å vente. De måtte ikke kjøpe den der og da. I dag har vi kredittkort som fikser den biffen. Har du lyst på nytt Tv, så er det på plass noen timer etter.

Hvis vi ser på naturen så tar alt som er vakkert lang tid. Et barn trenger ni måneder på å vokse i magen. En blomst blir ikke ferdig før frøet spirer, det blir vannet og det har fått lys. Er ikke vi og en del av naturen? Alt som er bra tar lang tid. Slow food er blitt populært, men dette har våre forfedre alltid visst. Bestemors stek ble ikke ferdig på 20 min. Den godgjorde seg i mange timer.

Dette er en himmelsk hemmelighet som vi må bli klar over. Gud er en tålmodig Herre. Alt i hans rike og på jorden tar lang tid. Uten Guds hjelp er det ikke mulig for ufullkomne mennesker å være tålmodige. Tålmodighet er en gave fra Gud, og ved å være tålmodige kan vi vise at vi elsker Ham og andre. Utålmodighet svekker kjærligheten, tålmodighet styrker den. (1. Kor 13:4; Gal 5:22) Tålmodighet hjelper oss også til utholdenhet, som igjen hjelper oss til å bevare en positiv innstilling når vi har det vanskelig. (Kol 1:11; Jak 1:3, 4) Det at man er tålmodig, kan også innebære at man lar være å ta hevn. Bibelen oppfordrer oss dessuten til villig å godta at det er nødvendig å vente. Denne siden ved tålmodighet blir framhevet i Jakob 5:7,Vær da tålmodige, søsken, til Herren kommer! En bonde må vente på den dyrebare grøden fra jorden og være tålmodig til både høstregnet og vårregnet har falt.”

Å vente på Herren kan være tøft. Kanskje har vi lengtet og bedt i årevis, men når kommer svaret? Da bør vi ikke låse oss til et svar. Luther har sagt om dem som venter på Herren: “De sier ikke hva hjelpen skal hete, de overlater til Gud å døpe og navngi den.” De som venter tålmodig, kan oppleve at Gud gir langt utover det vi kan håpe og tro.

Lærer vi oss denne eldgamle hemmelighet er jeg sikker på vi vil få et bedre liv.

Takk Herre for alt som tar lang tid. 
Takk for alt som må modnes. 
Og takk for at all vekst må gro i ditt tempo.