Sterk når jeg er svak

Et menneske som ikke er bevisst sine gode handlinger er heller ikke selvisk. Det er dette som er Guds hemmelighet når han bruker oss mennesker i sin tjeneste. De gangene vi er bevisst på det vi gjør så er det ut i fra vår egen handling og vi legger våre føringer i veien for et åndelig resultat.

Hvor mange ganger har vi ikke følt at Gud er langt borte. Vi kjenner ikke nærvær eller berøring av ånden. Sannheten er vel at når Den hellige ånd jobber, så er det andre rundt oss som ser virkningen, mens vi selv er ubevist på hans virke.

Vi bærer alle frukt. Den kan være god eller dårlig. Frukten er ikke for oss, men for de vi møter i hverdagen, på jobb, hjemme eller i en tjeneste. Hvis vi ønsker å bli brukt av Gud så er jeg overbevist at han ønsker å bruke oss. God frukt kommer av god næring som er å holde seg nær Herren i bønn og studie av hans fortellinger til oss. Og ikke minst veiledning av ånden.

Ordene fra Paulus gir mening når han skriver: «Når jeg er svak, da er jeg sterk» 2. Korinter 12,10b
Når jeg er sterk er det jeg som står i sentrum og leder mine tanker ord og gjerninger, når jeg er svak er jeg ikke tilstede i meg selv, men overlater alt til Gud.

For meg er dette en trøst, og en oppbyggende tanke. Å ubevist ledes av Gud. Gjøre hans gjerning når jeg ikke vet det. Selv om jeg kanskje aldri får se noen resultater kan jeg frimodig overlate alt til Herren. Det er en styrke å være svak.