Størst av alt er kjærligheten?

I Erlend Loes bok “L” side 81 linje 12 står det: “Vi skal aldri stole på hesten”. De lærde strides. Noen mener han mente at hester kun kun var ute for å ødelegge menneskene, mens andre tenkte det var billedlig talt. De som hadde studert språk lurte på om det var en grammatisk feil i fra orginalspråket, at det skulle bety å stole hesten, et annet ord for å sale. Noen som ikke likte Loe, mente at dette var beviset for at han hatet dyr generelt.

Kjenner vi oss igjen? Hvor mange ganger har vi ikke plukket et vers fra Bibelen, og laget en sikker forklaring på hva Gud mente. Det var den engelske teologen Stephen Langton som først delte Bibelen inn i kapitler på 1200 tallet, og senere på 1500-tallet, delte den kjente franske typografen Robert Estienne inn i vers. Dette har forenklet vår måte å finne frem i skriften på, men det har og resultert i av vi forholder oss til enkelt vers, ofte tatt ut av sin sammenheng.

Hvis vi skal ha en forståelse av Bibelen må vi lese alt, og prøve å forstå helheten. Alt for mange misforståelser har oppstått pga dette. Dette er og ofte kilden til kritikk. Hvordan kan Gud gjøre sånn, hvorfor tro på en Gud når han sier sånn. Men har kritikerene lest hva som står før eller etter disse versene?

Ett eksempel er: “for størst av alt ER kjærligheten” Dette er noe mange siterer. Men står det sånn i Bibelen?

I 1. kor. 13, 13 står det: “Men størst blant DEM er kjærligheten. Men før det, så står det: Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Så av disse tre er den størst. Og dette igjen står i sammenheng med nådegavene i kapittel 12. Går vi dypere inn i dette forstår vi at alt dette handler om Guds kjærlighet.

På gresk finnes det tre ord for kjærlighet: Eros, phileos og agape. Eros handler om kjærlighet mellom mann og kvinne. Phileos handler om nestekjærlighet eller menneskelig kjærlighet.

Men den kjærligheten det her er snakk om, er agape, guddommelig kjærlighet, den kjærligheten som Gud har. Det er denne kjærligheten vi har fått utløst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd, og som gjør at vi kan være kjærlighetsmennesker, drevet og inspirert av den guddommelige kraften som heter kjærlighet.

Min oppfordring er å sette seg inn i hele boken og historien før en kommenterer, mener eller kritiserer. Jeg har møtt flere ikke troende som har det, og disse respekterer jeg. Det er vårt valg om vi vil tro på denne eldgamle boken, eller ta den som eventyr. Jeg tror den er skrevet til oss, fra Gud, og at den er like aktuell i dag. Men jeg respekterer alle andre sine valg. Men les alltid i sammenheng.