Humanisme

Sannelig sier jeg dere: Den som ikke vil motta Guds rike som et lite barn, vil aldri komme inn i det. – Markus 10:15 På Jesu tid hadde barn liten status. De ble ofte skjøvet til side som annenrangs borgere. Så Jesu ord fikk lytterne oppmerksomhet da han inviterte barn til å komme først. Dette… Les mer

Kristne som ødela barndommen

Opp gjennom historien har vi hatt mange kristne institusjoner, lærere, prester og foreldre som med makt har oppdratt barn rundt seg. En maktelite som har vært mer opptatt av regler og straff enn kjærlighet og nåde. Barn er som blanke ark og har ofte ingen forutsetning for å forstå rett og galt før de blir… Les mer