Hele verden faster

Vi er nå inne i det vi kaller kirkens årlige fastetid. I år varer den fra 26. februar til 9. april. Fasten er forberedelsestid på 40 dager før påske og Jesu soning på korset. Fasten er en tid for refleksjon, bønn, åndelig fornyelse, rensende prosess, botgjøring med mer som man finner i mange religioner. I… Les mer

Askeonsdag

Jeg hørte om noen studenter i england som fikk en spiker på en skinnsnor under en gudstjeneste i fastetiden. Studentene bar spikeren rundt halsen i ukene før påske for å minne seg selv på sin synd. Spikeren var ikke bare et minne om at våre synder trenger en frelser, men også at våre synder fikk… Les mer

Feitetirsdag

Siste dag før fasten skulle det tradisjonelt fylles opp med kraftig kost. Det er fortsatt mange steder i Norge, spesielt i Trøndelag og Nord-Norge, tradisjon for å spise saltkjøtt og kålrotstappe på fetetirsdag. En annen tradisjon er å spise melkemat, egg og melmat, som fastelavnsboller, som en overgang til de magre fastedagene. Betegnelsen hvitetirsdag skal… Les mer

Blåmandag

Blåmandag (fra tysk blauer Montag) er i kirkeåret kallenavn på fastelavnsmandag, det vil si mandagen som kommer to dager før den vestkirkelige kristne fastetiden begynner. Blåmandag er dagen etter fastelavnssøndag, mens fetetirsdag og askeonsdag er dagene som følger etter. Det er flere forklaringer på opprinnelsen til ordet «blåmandag». Én er at alteret i kirkene i… Les mer

Gud, hvorfor har du forlatt meg

Vi går nå inn i fastetiden. Dette er til minne om Jesu 40 dagers faste i ørkenen, og varer fram til påske. Vi følger nå tiden tiden frem til Jesu lidelse og død og oppstandelse. Den viktigste hendelsen for den kristne kirke. Det er i denne tiden vi virkelig får se at Gud ble menneske.… Les mer

Keltisk faste

I keltisk kristen tradisjon begynner den 40 dager lange fasten frem mot jul og Vår Frelsers fødsel i dag. Det er mange måter vi kan være med å markere den på. Noen velger å begrense ting som tar fokuset fra Gud. Tv, Pc o.l. De keltiske munkene valgte å avstå fra mat onsdager og fredager… Les mer