Loven om å så og høste

Evangelikal kristendom er en en type lavkirkelig protestantisme som er særlig kjent fra kristne grupper og kirkesamfunn i USA. Gruppene av evangelikale kan tilhøre ulike konfesjoner og har en viss variasjon i tilnærmingen til Bibelens autoritet. De har likevel felles vektleggelse av personlig tro og omvendelse, på vekkelse, helliggjørelse og ansvaret kristne har for å… Les mer

Hvorfor meg, Herre?

Salme 103, 10 «Han gjør ikke gjengjeld for våre synder, han lønner oss ikke etter vår skyld». Er kreft en straff for synd? Autoriserer Gud vår lidelse og sykdom fordi vi ikke har vært trofast mot Ham? Dette eldgamle spørsmålet plager mennesker som lurer på om Gud følger dette prinsippet med årsak-virkning: Du synder, du lider.… Les mer

Vet du hvem du er?

Hvem er du egentlig. Vi er så sammensatt som mennesker og bruker så mye av vår tid på å fremstå bra. Mange pynter på fasaden men har det tungt inni seg. Vet andre hvem vi er? Vet vi i det hele tatt selv hvem vi er? Joharis vindu er en psykologisk modell for å karakterisere… Les mer