99 år og gravid

Det gikk opp for meg at Billy Graham ble like gammel som Sara var da hun fikk beskjed fra Gud at hun skulle bli gravid. 99 år. Sara lo, står det. Hvem hadde ikke det. Å bli mor når du er 100 år! Men Gud spurte Abraham: «hvorfor ler Sara?»  Er noe for vanskelig for… Les mer