Humanisme

Sannelig sier jeg dere: Den som ikke vil motta Guds rike som et lite barn, vil aldri komme inn i det. – Markus 10:15 På Jesu tid hadde barn liten status. De ble ofte skjøvet til side som annenrangs borgere. Så Jesu ord fikk lytterne oppmerksomhet da han inviterte barn til å komme først. Dette… Les mer