Herren velsigne deg!

Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! 4. Mos 6, 24-26  Hver fredags kveld legger ortodokse jødiske fedre hendene på sine barn og velsigner dem. Kanskje ikke så rart at jødiske barn vokser opp og blir… Les mer