«The Farm»

«The Farm» i Tennessee som startet i 1970, er en av de få hippiesamfunnene som fortsatt eksisterer og fungerer i dag. De ønsket å følge livsstilen til de første kristne, som levde sammen i såkalt koinonía: «Alle de troende var ett i hjerte og sinn … De hadde alt felles». De har ingen dogmer og… Les mer