Nåde være med dere

og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Dette året ønsker jeg skal bli et nådens år blant alle Jesus troende. Kristne som er opptatt av gjerninger er ikke som sin Far. De vurderer folk etter hvordan de lever. De som lever i nåden, aksepterer mennesker med betingelsesløs kjærlighet. Det betyr ikke av… Les mer

Pinsen i nådens tegn

Jeg synes parallellene mellom det gamle testamentet og det nye testamentet er spennende. Dette gjør boken så troverdig. For jødene er pinsedagens fest en feiring av Guds lovgivning. Den var 50 dager etter påskefesten. Da Gud ga israelittene de ti bud på fjellet Sinai, var det 50 dager etter at de hadde feiret sin første… Les mer

Regler føder regler

I Johannesevangeliet kapittel 8 leser vi om de skriftlærde som sier til Jesus: «Loven sier…Hva sier du?» Joh 8, 1-11 Israel var et folk med stolt historie og stor selvtillit. Men til tross for at man hadde liturgi, lov og ledere, tok de gang på gang feil. De skriftlærde som trodde på Jesus sto i… Les mer

Evangeliets Etos

Jesu lære kan ikke bli fanget i et sett med regler. Hvis vi prøver å lage regler av hans ord, vil de motsette seg hverandre – og vi vil dømme hverandre. Det evangeliene formidler er snarere et etos, en ånd. Jesus sier ikke det samme til to personer, men sannheten forblir den samme. Men for… Les mer