Ydmyk

“Gud skapte menneskene slik de skulle være, men de prøver på så mange slags påfunn.” Forkynneren 7,29 Jeg tenker mye på dette: Vi lager oss veier, menigheter, doktriner og teologi. Ja mange systemer som gir oss rett tro. Dette er et tema jeg aldri blir ferdig med. Så mange retninger og meninger er tolket og… Les mer

Det grønne skiftet

Jeg har en følelse av at «det grønne skiftet» kanskje kommer raskere enn vi tror. Kanskje det kastes over oss naturlig. Når det skjer vet jeg ikke. Om det er gjennom alle tiltakene mot det smittefarlige viruset er ikke godt å si. Men jeg vet at vi mennesker handler fortere når vi bekymrer oss. Det… Les mer

Følg meg!

Johannes 21. 15-23  Etter Jesu oppstandelse kommer Peter bort til Ham, litt oppskaket etter alt som har skjedd.  Det er da Jesus spør «Elsker du meg?» Som er grunnlaget for alt sammen. Ikke: – Har du tro? – har du åndelige gaver? -er du teologisk velutdannet? Ingenting sånt. Det eneste spørsmålet Jesus stiller er: Elsker… Les mer

Tro og liv

Troen, og da tenker jeg på den kristne tro. Er en merkelig sak. Vi bærer med oss noe som er uendelig viktig i livet vårt. Som preger oss og som visstnok har konsekvenser. Da jeg startet opp med bloggen min var det som et eksperiment og en personlig trosvandring for min egen del. Jeg hadde… Les mer

Gud er ikke kristen

Tanken om at Gud ikke er en kristen er ganske urovekkende for dem av oss som subtilt, hvis ikke åpenlyst har en antagelse om at vårt religiøse menneske definerte «kristen liv» er den beste måten å leve på, og hvordan andre bør leve. Men når det er sagt. Gud er ikke heller ikke muslim, hindu,… Les mer