kan vi forsvare en rett Gudstro utifra vår egen tid?

Når vi vet at verden utvikler seg? Psykologien, pedagogikken, sosiologien lærer oss stadig nye ting om menneskesinnet og vårt samspill mellom mennesker. Gud forandrer seg ikke står det, og det tror jeg på. Men vi forandrer oss, og vi ser mer og mer. Lærer mer og mer. Betyr det ikke da at Gud som skaper… Les mer

Kom till mig

Vår värld den inte bara dör, den lider mer och mer den bågnar under pressen av den börda synden ger Hur kan vi säga, att vi har gjort allt vad vi har kunnat precis som frälsningen var bara några få förunnad. Tekniken har nått långt, javisst. Men vad är det då som händer? Vi saknar… Les mer

Dust on our Bible

 Why is the Church today so frail and weak! Why does the future of our Nation look so bleak? The “DUST ON OUR BIBLE” should give us a clue! I know I am guilty, how about you? We make time for Facebook, Twitter, and Instagram! But we seldom make time for the GREAT I AM!… Les mer