Tegn og under

“En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få annet tegn enn Jona-tegnet.» Dermed gikk han fra dem og drog bort.” Matteus 16: 4 Dette er noen av de klareste, men sannsynligvis tøffeste ord Jesus sier til dem som vil følge ham, på grunn av tegn og under. Da er det ganske… Les mer

kan vi forsvare en rett Gudstro utifra vår egen tid?

Når vi vet at verden utvikler seg? Psykologien, pedagogikken, sosiologien lærer oss stadig nye ting om menneskesinnet og vårt samspill mellom mennesker. Gud forandrer seg ikke står det, og det tror jeg på. Men vi forandrer oss, og vi ser mer og mer. Lærer mer og mer. Betyr det ikke da at Gud som skaper… Les mer

Kom till mig

Vår värld den inte bara dör, den lider mer och mer den bågnar under pressen av den börda synden ger Hur kan vi säga, att vi har gjort allt vad vi har kunnat precis som frälsningen var bara några få förunnad. Tekniken har nått långt, javisst. Men vad är det då som händer? Vi saknar… Les mer

Når vi slutter å tro

Troens mysterium har så ulike virkemåter i menneskers liv. Vi vokser opp med troen og tvilen, som venn og fiende. Jeg kjenner flere som i sin ungdom ivrig og radikalt sto på barrierene og skulle frelse verden, for så å vende alt ryggen og bli ateistisk. Troskrise er noe alle mennesker opplever fra tid til… Les mer

Dust on our Bible

 Why is the Church today so frail and weak! Why does the future of our Nation look so bleak? The “DUST ON OUR BIBLE” should give us a clue! I know I am guilty, how about you? We make time for Facebook, Twitter, and Instagram! But we seldom make time for the GREAT I AM!… Les mer