Ukens ord: Guds ord

Denne uken vil jeg meditere over Guds ord. Leser jeg Bibelen? Forsøker jeg å leve etter ordene? Bare Gud kjenner oss fullt ut. Med evig kjærlighet ransaker han oss. Bibelen åpner opp dybdene i Gud, slik at det åpner opp for våre egne dybder. Guds ord er som et tveegget sverd som trenger gjennom og… Les mer

Ukens ord: forsoning

Denne uken vil jeg meditere over ordet forsoning. Har jeg forsonet meg med de rundt meg?  Er jeg forsonet med Gud? Å bygge mur beskytter meg mot inntrengere, men forhindrer meg ikke i å stenge  meninger, følelser og smerte ute. forsoning handler om å bygge bro mellom mine fiender og mine egne indre stengsler. forsoning… Les mer

Ukens ord: gjestfri

Denne uken vil jeg meditere over ordet gjestfri. Er jeg en gjestfri person? Ved å vise gjestfrihet tjener vi Gud på en praktisk måte. Når vi selv tar imot andres gjestfrihet, får de anledning til å praktisere gjestfrihet. Bibelen legger stor vekt på gjestfrihet. Den ikke bare fremhever gjestfrihet som en plikt, men den gir… Les mer

Ukens ord: tillit

Denne uken vil jeg meditere over ordet tillit. Har jeg tillit til de rundt meg? Stoler jeg på Gud? Synonymer: stole, tro, håper, venter. Ordspråkene 3,5-6. ” Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han dine stier jevne.” Jesaja… Les mer

Ukens ord: Lytte

Denne uken vil jeg meditere over ordet lytte. Hvor god er jeg til å bruke ørene. Lytter jeg mer enn jeg snakker. Dette gjelder i forhold til mine medmennesker og til Gud. Vi har lett for å øse ut våre bekymringer og gleder, uten at vi har lagt merke til at det kommer bekymringer og… Les mer

Ukens ord: fred

Denne uken vil jeg meditere over ordet fred. Har jeg fred i mitt eget liv? Er jeg med på å skape fred i hverdagen? Fred kan defineres som fravær av fiendtlighet, krangel og konflikt og som en motsetning til krig. Ordet kan også brukes om en tilstand av sikkerhet fra fare og væpnet angrep, om… Les mer

Ukens ord: Lengsel

Denne uken vil jeg meditere over ordet lengsel. Har jeg noe i livet som mangler? Kan jeg strekke meg mot nye mål. Er jeg fornøyd med livet slik det er. Har jeg en uforløst oppgave som jeg kanskje ikke helt tør å bruke. Bønn: Herre gi meg ro til å finne min lengsel. La frøet… Les mer