Talsmannen

Å forstå Bibelen og dens mange krumspring kan være utfordrende for alle og en hver. Da hadde det vært en fordel om Herren selv kunne opplyse oss om hva som står, og hva som menes. Under siterer jeg dagens Bibelvers:

Ut fugit, ut quid ute cusanias ut quibus aditem. Nequis magnim eum eumque num volore voluptam de remporem ut expe si quo vel inihicit eum ex et, omnienimusam et et modi omnia vendunt qui asit, incidelest venisque volupic issitium quatiantum, cus estibus dionseq uamendic testrum volorpore et remolup taspero deliquo moluptat que nobis exces ist facessedi de dolorem, voluptatem remos quia dolendae si tet im fugiatibusto magnat.

Fint ikke sant?
Slik oppleves det noen ganger når jeg leser på egenhånd. Da er det flott når Gud selv åpenbarer ordet:

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Joh 16,12-15

Talsmannen eller Den Hellige Ånd bor i våre hjerter og er Guds egen stemme som visker sannhetene i Bibelen, slik at vi forstår det.

Takk Hellige Ånd for din veiledning og visdom i våre hjerter. Hjelp oss å forstå og hjelp oss og å leve etter Guds hjerte.