Tegn og under

“En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få annet tegn enn Jona-tegnet.» Dermed gikk han fra dem og drog bort.” Matteus 16: 4

Dette er noen av de klareste, men sannsynligvis tøffeste ord Jesus sier til dem som vil følge ham, på grunn av tegn og under. Da er det ganske alvorlig når en kan se hva som blir praktisert i mange karismatiske menigheter i dag.

Jesus refset fariseerne og saddukeerne fordi de bare var villige til å tro, om han ville vise dem tegn og under. For de var det ikke godt nok det Jesus allerede hadde gjort. De forlangte en egen oppvisning.

Vi trenger å se alt det Jesus har gjort, og sette pris på Han for hvem han er uten å be Han om å bevise seg for oss. Hvem er vi til å kreve at den allmektige Gud skal vise seg for oss før vi kan tro? Jesus kaller slike mennesker “en ond og utro slekt.” Vi må tro Gud for hvem han er, og følge Han for hvem Han er, uten først å sette Han i en rettssal for å bevise seg selv. Sann tro trenger ikke tegn til å tro.