Tilbake til en enkel tro

Et av våre typiske problemer er at vi ofte leter etter mening, mål og tilfredstillelse andre steder enn der vi burde lete. Dette viser hvor rastløse vi er. Og dumme. Når vi kommer hjem, synes vi det er vanskelig å holde seg i ro. Når vi har funnet livets kilde, lar vi være å drikke dypt av vannet. Når vi har funnet sannheten, søker vi etter mening andre steder. Vi har vansker å holde oss nær Faderens hjerte. Vi har problemer med å holde kursen. Det vi er kjent med, tiltrekker oss ikke lenger. Vi mangler et blivende og samlende sentrum.

Det viktigste vi blir kalt til, er derfor ikke alltid å gå videre. I stedet kalles vi tilbake – tilbake til en enkel tro, til den første kjærligheten og viljen til lydighet, til det fortrolige forholdet til den Gud som kjærlig roper oss hjem. Kallet til å vende tilbake betyr at vi bare kan leve et sant liv ut fra det samlende sentrum i Guds kjærlighet og nærvær.

Fra Charles Ringma «Den indre rytmen»