To innsjøer

I Israel finnes det to innsjøer: Galileasjøen og Dødehavet. Galileasjøen er faktisk bare 168 km2, litt under Mjøsa. Men likevel er dette en viktig innsjø for Israel. Den er full av liv. Den er også landets viktigste vannkilde, og sørger for å vanne tørre sørvestlige delene av av Israel. Mange fiskere jobber også her, og fanger den kjente og populære Petrusfisken.

Jordan-elven, som renner gjennom Galileasjøen, fortsetter videre sørover og når etterhvert fram til Dødehavet. Dødehavets vannoverflate er jorden laveste punkt, da den befinner seg 417 meter under havoverflaten. Og som navnet antyder, fins det ikke noe liv her. Ingen planter eller dyr overlever, på grunn av det høye saltinnholdet. Den som har badet i Dødehavet har opplevd den sviende følelsen i øyne og eventuelle åpne sår som saltet og mineralene i vannet forårsaker.

Hva er forskjellen mellom den livgivende sjøen og det døde havet? Det er ikke vannet i seg selv – samme vann fra Jordan renner inn i begge innsjøene.

Forskjellen er at Galileasjøen ikke bare tar imot Jordans vann, men gir også fra seg vann. For hver dråpe som renner inn, sender den en dråpe videre. Dødehavet derimot, gir ikke fra seg noe vann. Bortsett fra fordampningen, beholder Dødehavet hver dråpe som renner inn fra Jordan.

Den innsjøen som gir videre, flommer over av liv, mens den som beholder alt selv, er helt død.