Tommel opp!

Ifølge en afrikansk fabel bodde fire fingre og tommel sammen på en hånd. De var uatskillelige venner. Men en dag la de merke til en gullring som lå ved siden av dem og de planla hvordan de kunne ta den. Tommelen sa at det ville være galt å stjele ringen, men de andre fire fingrene kalte ham en selvrettferdig feiging og nektet å være hans venn. Men tommelen ville ikke ha noe å gjøre med deres ondskap. Dette er grunnen til at tommelen i deg står atskilt fra de andre fingrene.

Denne fortellingen minner meg om at vi til tider kan føle at vi står alene når det som er galt omringer oss. På Noahs tid var jorden fylt av vold. Hver tanke i hvert hjerte var “ondt kontinuerlig». Likevel “Noah fant nåde i Herrens øyne”. Helt viet til Gud, adlød Noah Ham og bygget arken. Herren, i sin nåde, sparte ham og hans familie.

Vi har også blitt vist Guds nåde gjennom Jesu død og oppstandelse. Vi har all grunn til å gi ham ære og stå sterk for Ham i vårt daglige liv. Han er alltid nær, til og med begeistret i oss, så vi står aldri helt alene. Hans ører er åpne for våre rop.

Vend deg bort fra det onde og gjør det gode.
Søk fred og jag etter den!
Salme 34.15