Tre viktige kvinner

Bibelen og den kristne troen er full av likeverd. I Guds rike er det ikke forskjell på kvinne og mann. Det er det dessverre den kristne historien som har ødelagt senere. I dag på kvinnedagen legger jeg ut tre viktige kvinner i den første kirkens historie.

Priska (1. århundre)
Priska er ofte nevnt sammen med sin mann, Akvilas flere steder i Det nye testamentet. Hennes rolle som leder sammen med ektemannen var forbildelig i byggingen av den tidlige kirken. Akvilas og Priska var begge misjonærer som bodde og jobbet med Paulus på hans reiser. Hun bemerket seg også med å instruere Apollos, en viktig evangelist i Kirken.
Det er viktig å merke seg den hvor radikalt deres ekteskap var. Hun ble ikke ansett som hans eiendom eller nevnt sekundært av andre menn, men hun hadde direkte innflytelse og tilgang til Paulus og andre apostler som deres venner. Dette forteller oss mye om strukturen av kristent ekteskap og forhold i det 1 århundre.

Føbe (1. århundre)
I Romerne, refererer Paulus til Føbe som en stor leder for flere. Hun er også nevnt som en “diakon” og en “hjelper eller beskytter av mange” Hun er den eneste kvinnen i Det nye testamente som er kalt ut spesielt på denne måten. Lite er kjent om hennes eksakte plikter, men det er klart at hun ble ansett som en leder med autoritet. Noen forskere hevder at hun kunne bli kalt det samme som en pastor eller prest, delvis på grunn av vilkårene Paulus bruker om hennes tittel.
Det vi vet er at Føbe førte mange nye til troen og var ansvarlig for å bygge kirken i regionen Kenkreæ og har blitt kanonisert som helgen i både østlige og vestlige tradisjoner.

Nino
Nino var en stor kvinnelig apostel i det fjerde århundre, best kjent for sin forkynnelse og helbredelse i den iberiske riket (dagens Georgia). Nino ba til helbredelse for dronning Nana av Iberia som hadde en alvorlig sykdom. Denne hendelsen førte til at dronningen konvertere til kristendommen og ble døpt av Nino, til tross for kongens intoleranse for kristne. Kongen truet med å skille seg fra sin kone, men han ble etterhvert overbevist og ble selv en kristen. Nino var resten av livet et vitne for Jesus i det iberiske samfunnet. Den første kirken i Iberia ble bygget i år 334. Hun døde kort tid etter dette. Hennes grav kan fortsatt sees på kirkegården som kongen fikk laget.