Uken som forandret alt

Hva ville du gjort hvis du bare hadde en uke til å leve? Vil du samle noen venner? Tilbringe tid med familien din?

Jesus visste at han hadde mindre enn en uke til å leve, men han reagerte veldig annerledes enn mange av oss ville gjort. Modig reiste Han til Jerusalem mens Han forberedte sine etterfølgere på Hans død.

søndag hilste Han folkemengden ved Hans inngang til Jerusalem (Mark 11.1-11). Mandag, jaget Han tyver ut av templet og kalte det “bønnens hus« (Mark 11.15-17). Tirsdag spurte templets ledere om Hans autoritet (Mark 11.27-28). Fariseerne og de andre religiøse ledere spurte Ham også om å betale skatt og hva som er det største budet (Mark 12.13-34). På onsdag begynte en av Jesu disipler, Judas, å planlegge Hans død (Mark 14.10-11). På torsdag, etter påskemåltidet forberedte Jesus sine disipler på livet etter Hans død, og Judas forrådte Ham til de religiøse ledere, som arresterte Ham. (Mark 14.43-46). På fredag ​​overgav de Jesus til de romerske myndighetene som hadde slått Ham og deretter ble Han korsfestet. (Mark 15.15). På lørdag gikk det opp for disiplene  at Jesu var død, og det oppsto stor fortvilelse – for deres håp døde med Ham. Men så kom Hans fantastiske oppstandelse søndag! (Mark 16.1-7).

Hendelsene i Jesu siste uke viser at på grunn av Ham og Hans kjærlighet kan vi møte dagens prøvelser i Hans styrke. På grunn av påskedag kan vi gå inn i konfliktene fra mandag til onsdag; vi kan omfavne sviket på torsdag, lidelsens og ydmykelsen på fredag, og fortvilelsen på lørdag.

Jesu oppstandelse gir oss den ultimate tryggheten om at selv de vanskeligste sannhetene i livet og i vår nåværende verden,  ikke vil være slutten. Det kommer alltid en påskemorgen for alle som er sviktet, ensomme, blitt påført smerte og ydmyket.

Dette er en reprise fra 2.4.2018