Ukens ord: forsoning

Denne uken vil jeg meditere over ordet forsoning.
Har jeg forsonet meg med de rundt meg?  Er jeg forsonet med Gud?

Å bygge mur beskytter meg mot inntrengere, men forhindrer meg ikke i å stenge  meninger, følelser og smerte ute. forsoning handler om å bygge bro mellom mine fiender og mine egne indre stengsler. forsoning er å rekke ut en hånd og bli kjent med de andre. Gud har sendt sin sønn til oss, som en bro mellom himmelen og jorden, en forsoning mellom vår synd, og Guds nåde. Jesus sonet på korset og åpnet dermed broen inn til Gud.

Denne broen er åpen for alle, og vi er kalt til å brolegge alle våre veier inn til våre medmennesker. Da vil det ikke være noen stengsler mellom oss og Gud.

Rom. 5.19
For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss.