Ukens ord: fred

Denne uken vil jeg meditere over ordet fred.
Har jeg fred i mitt eget liv? Er jeg med på å skape fred i hverdagen?
Fred kan defineres som fravær av fiendtlighet, krangel og konflikt og som en motsetning til krig. Ordet kan også brukes om en tilstand av sikkerhet fra fare og væpnet angrep, om stillhet og ro, både konkret i omgivelsene, men også som en følelse av indre harmoni og sjelefred.

Bønn: 
Herre gi meg en indre fred, slik at jeg kan skape harmoni hos min neste.

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet
Joh. 14. 27

Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Fil. 4.7

My Peace I Give You (Taizé Chant)