Ukens ord: gjestfri

Denne uken vil jeg meditere over ordet gjestfri.
Er jeg en gjestfri person?
Ved å vise gjestfrihet tjener vi Gud på en praktisk måte. Når vi selv tar imot andres gjestfrihet, får de anledning til å praktisere gjestfrihet. Bibelen legger stor vekt på gjestfrihet. Den ikke bare fremhever gjestfrihet som en plikt, men den gir mange vakre eksempler på gjestfrihetens dyd og hvilke velsignelser den fører med seg.

Hebreerne 13,2. ”
Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester.”

Bønn:
Fri oss, Herre, fra egoismens fengsel.  Åpne våre hjerter for dem du sender til oss på veien.  Skap i oss gjestfrie hjerter, så vi deler din glede med andre, og får deres velsignelse tilbake.  
Gi oss å bringe ditt vennskap til dem som kjenner seg fremmede i verden.
Måtte vi få bringe vennskapets glede til en fremmedgjort og foreldreløs verden.