Ukens ord: Guds ord

Denne uken vil jeg meditere over Guds ord.
Leser jeg Bibelen? Forsøker jeg å leve etter ordene?

Bare Gud kjenner oss fullt ut. Med evig kjærlighet ransaker han oss. Bibelen åpner opp dybdene i Gud, slik at det åpner opp for våre egne dybder.
Guds ord er som et tveegget sverd som trenger gjennom og kløver vår sjel og ånd, marg og bein, og dømmer våre hjertets tanker og planer. Herren kjenner oss på det dypeste plan, og vi kan lære oss å kjenne Gud og oss selv ved å studere hans ord.
I 2018 ønsker jeg å studere mer. Jeg anbefaler å bruke Bibelleseplanen til Sambåndet som jeg har skrevet om tidligere. Slik at jeg blir kjent med helheten, og den kronologiske og historiske linjen.