Ukens ord: Lengsel

Denne uken vil jeg meditere over ordet lengsel. Har jeg noe i livet som mangler? Kan jeg strekke meg mot nye mål. Er jeg fornøyd med livet slik det er. Har jeg en uforløst oppgave som jeg kanskje ikke helt tør å bruke.

Bønn: Herre gi meg ro til å finne min lengsel. La frøet du plantet få spire.

Salme 130, 5
Jeg setter mitt håp til Herren, jeg lengter,
jeg venter på hans ord.