Ukens ord: Lytte

Denne uken vil jeg meditere over ordet lytte.
Hvor god er jeg til å bruke ørene. Lytter jeg mer enn jeg snakker. Dette gjelder i forhold til mine medmennesker og til Gud. Vi har lett for å øse ut våre bekymringer og gleder, uten at vi har lagt merke til at det kommer bekymringer og gleder tilbake. Og hva med alle bønnene til Gud? Hører vi svar? Gud svarer oftes gjennom andre mennesker, eller gjennom tanker vi får. Er vi for travel, går dette oss hus forbi.

Lukas 10. 38-42
Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»

Bønn:
Herre, hjelp meg å bruke hjerte og ører til å lytte til deg og de rundt meg.