Rettferdighet

For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også! Jeg vil gi dere det som er rett.’ Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme.  Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: ‘Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?‘Fordi ingen har leid oss’, svarte de. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også.’
Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: ‘Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de siste og gå videre til de første.’  De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer; men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa: ‘De som kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.’ Han vendte seg til en av dem og sa: ‘Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå! Men jeg vil gi ham som kom sist, det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?’ Slik skal de siste bli de første og de første de siste.» 
Matt. 20. 1-16

Bibelsk rettferdighet spør ikke: «Blir det balanse i regnskapet?» Bibelsk rettferdighet spør i stedet: «Hva skal til for at alle får det godt?»

Arbeiderne som hadde jobbet hele dagen var opptatt av balanse. Arbeidsgiveren var opptatt av at så få familier som mulig sultet.

Vår rettsfølelse er ofte opptatt av hvor lange straffer ulike forbrytelser skal ha. Det himmelske rettsvesen er opptatt av hva som skal til for å helbrede både forbryter og offer.

Vårt rettsvesen er opptatt av å ivareta folks rettigheter. Det himmelske rettsvesen er mer opptatt av folks relasjoner. Vi tenker ofte straff. Himmelen tenker helbredelse.

Kilde: Harald Giesebrecht