Ukens ord: tillit

Denne uken vil jeg meditere over ordet tillit.
Har jeg tillit til de rundt meg? Stoler jeg på Gud?
Synonymer: stole, tro, håper, venter.

Ordspråkene 3,5-6. ”
Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han dine stier jevne.”

Jesaja 26,3.4. 
”Den som er fast i sjel og sinn, lar du alltid ha fred, for han setter sin lit til deg. Stol da alltid på Herren, for Herren er en evig klippe.”

Bønn:
Herre hjelp meg å få et tillitsfullt hjerte til deg og mine medmennesker.