Ukens RefleksjOnsdag

Hver onsdag legger jeg ut ukens reflefleksjon. Dette kan være tanker rundt ett bibelvers eller andre ting som har inspirert meg den siste uken.

I kristen tradisjon er onsdagen forbundet med forrådelsen av Kristus. Derfor er dagen i mange kristne kirker, for eksempel den ortodokse kirke, regnet som fastedag. Faste er vanlig innen ulike religioner som en tid til refleksjon, bønn, åndelig fornyelse. Onsdagen blir da min refleksOnsdag.

Jeg er glad i tradisjoner og blir inspirert og fasinert av våre kirke fedre og mødre og den rytmen mange av de viste før. Jeg har en primstav hengene her hos meg, som viser alle merkedager folk hadde i gamle dager. Dette var dager de så fram til. Dager som betydde noe igjennom året. Og som hjalp dem med å holde fokus og orden i hverdagsliv og kristenliv. De hadde flere faste merkedager gjennom hele året. I dag er det kanskje bare julaften som er den store felles høytid vi alle kan samles om.

Det er godt å ha en del faste punkter i livet. Noe som kan hjelpe oss å holde fokus på Herren. Ikke noe pålagt, men noen hjelpemidler som får oss ut av komfortsonen, stress og unødvendigheter.

I dagens Bibelvers på bibel.no står det om Moses som møtte Gud på Sinai fjellet. «La meg da få se din herlighet!» sa Moses. Gud svarte: «Jeg vil gå forbi deg i all min godhet og rope ut for deg mitt navn, Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se mitt ansikt,» sa han, «for det menneske som ser meg, kan ikke leve.» 2. Mos. 33,17ff

“Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen tok slutt. Men de ble forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakts bøker, og det blir ikke klart for dem at pakten er opphevet i Kristus. Ja, helt til denne dag ligger sløret over deres hjerter hver gang Moseloven blir opplest. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd.” 2 Kor. 3,17ff

Ta en titt i speilet, så vil du se Herrens herlighet. Vi er skapt i Hans bilde, og bærer Gud i oss. Alle mennesker vi møter, er et møte med Jesus. Kan det hjelpe oss å holde fokus på Herren i hverdagen?

Guds fred!