Ungdomskilden er funnet!

Gjennom historien har mange mennesker prøvd å finne ungdomskilden, den som stopper prosessen med å bli eldre.

Her er hva Jesus sa i Johannes 4.14: “… Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» 

Det er gode nyheter! Bare Jesus kan tilfredsstille lengselen i våre sjeler. Nøkkelen er å komme til ham og drikke fra kilden som aldri vil gå tørr. La ham oppdatere og fornye deg i dag.