Venner

Jeg kan ikke forestille meg å gå gjennom livet uten gode relasjoner! Vårt mot kommer ofte fra oppmuntring av andre, noe som er grunnen til at vi ikke bør leve dette livet alene. Jeg tror virkelig en av de store grunnene til at jeg har vært i stand til å følge Guds planer med mitt liv er på grunn av de menneskene jeg har omgitt meg med – venner som støtter, gir kjærlighet, inspirerer, oppmuntrer, og når det er nødvendig, utfordrer meg. Men jeg har lært at for å holde meg omgitt med venner som investerer i mitt liv, må jeg bygge relasjoner og investere i dem.

Du kan gjøre det samme i ditt eget liv – bruke tid og energi på å investere i vennskap som presser deg mot Guds hensikt med ditt liv, å innse hvilken  betydning de spiller i å hjelpe deg å oppnå din skjebne (og vice versa). 

Venner er der for en hensikt, og Gud kan arbeide gjennom dem til å hjelpe deg gjennom livet.

Det er bedre å være to enn én;
de får god lønn for sitt strev.
For om de faller, kan den ene
hjelpe den andre opp.
Forkynneren 4: 9-10