Ytringsfrihet

Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet. Gal. 5,13

Ikke alle som tenker på det. Men ytringsfriheten er et kristent prinsipp. I våre dager har dette blitt et tema mange snakker om. Mange er glad vi lever i et land hvor alle har lov å ytre seg. Vår frihet til å å tenke, mene og si det vi tror på er et verdifullt gode. Den er nedfelt i grunnloven paragraf 100.

Men vi ser i dag at ytringsfriheten ikke alltid er et gode, og i hvert fall ikke når den utøves i sosiale medier. Ytringer kan være utgangspunkt for både kriger og konflikter. Internasjonale, nasjonale og mellom hjemmets fire vegger. Det har det vært mange eksempler på den siste tiden.

Det er dette Paulus skriver til Galaterne. Vi har friheten. Våre synder er korsfestet med Kristus. Som kristne er vi kalt til frihet. Vi skal kjenne det i hjertet når onde tanker og gjerninger tar for mye plass. Samvittigheten driver oss bort fra det negative. “Litt surdeig syrer hele deigen” Så selv om vi har ytringsfrihet, så skal ikke den friheten bli et påskudd til å krenke andre, men tjene hverandre i kjærlighet.